บริษัท เจ.เอส.ลาเบล แอนด์ซัพพลาย จำกัด
โทร 02-408-4107-9, 061-409-4164, 081-647-4185, 081-651-3570
  • th

สินค้าโปรโมชั่น


สินค้าโปรโมชั่น

โปรโมชั่น! ประจำเดือนมีนาคม

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP-244 PRO

หน่วยความจำ : Flash 4 MB, SDRAM 8 MB
ระบบการพิมพ์ : ใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) | ใช้ความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer)
ความเร็วในการพิมพ์ : 5 นิ้ว/วินาที
ความกว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว
ความยาวในการพิมพ์ : 90 นิ้ว
ใส่ริบบอนได้ความยาว : 300 M
การเชื่อมต่อ : USB, RS-232

รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี  
รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน

โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม 2565  ราคา 7,299 บาท (ราคายังไม่รวม Vat)

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP-247 PLUS

หน่วยความจำ : Flash 4 MB, SDRAM 8 MB
ระบบการพิมพ์ : ใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) | ใช้ความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer)
ความเร็วในการพิมพ์ : 7 นิ้ว/วินาที
ความกว้างในการพิมพ์ : 4 นิ้ว
ความยาวในการพิมพ์ : 90 นิ้ว
ใส่ริบบอนได้ความยาว : 300 M
การเชื่อมต่อ : Serial, Parallel, USB

รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน

โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม 2565 ราคา 10,990 บาท (ราคายังไม่รวม Vat)